บริษัท ไอคอนเอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่ตั้งขึ้น โดยทีมบุคคลากรทางด้าน Information Technology ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อสร้างเทคโนโลยีทางด้าน e-Business Solutions โดยมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของบริษัท เพราะ Information จะเป็นหัวใจหลักสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร “ConX” โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft.Net (VisualBasic.Net and Windows Form) ในการออกแบบและพัฒนา “ConX” ซึ่งประกอบด้วย ระบบขายสินค้า, ระบบคลังสินค้า และ ระบบบริหารการเงิน โดยเน้นถึงการใช้งานที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน มีระบบการใช้งานและการทำงานที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงของบริษัทในประเทศไทย, คุ้มค่าการลงทุนด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมสำหรับการขยายเพิ่มและการเชื่อมต่อที่อาจมีขึ้นในอนาคต