ผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารงานขายที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรให้ธุรกิจของคุณ เหมาะสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น รวมถึงธุรกิจที่กำลังเติบโตและต้องการ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ Con-X แบ่งออกเป็น 3 เวอร์ชั่นส์ เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

จุดเด่นของโปรแกรม

  • เหมาะสำหรับธุรกิจคนไทย
  • ใช้งานง่ายด้วยเมนูภาษาไทย
  • จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล
  • มีข้อมูลสินค้าพื้นฐานให้ เพื่อให้เริ่มใช้งานได้ทันทีไม่เสียเวลาในการกรอกข้อมูลเข้าจำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้แต่ละคน จะถูกกำหนดรหัสผ่าน สิทธิการใช้งานโดยแยกตามระดับ โดยสามารถกำหนดได้ทุกระดับคือ ระดับเมนู จนถึงระดับฟังก์ชั่นของโปรแกรม
  • รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบเครื่องเดียว (Standalone), แบบเครือข่าย (Network) และระบบเชื่อมต่อระหว่างสาขา (เฉพาะ ConX Professional Version)
  • รองรับระบบ POS แบบออฟไลน์ (Offline) เมื่อเครื่อง POS ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายได้ และส่งข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อสามารถเชื่อมต่อกับแม่ข่ายได้ (Option สำหรับ ConX Professional Version)
  • ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ เมื่อต้องการเพิ่มความสามารถของโปรแกรม หรือเมื่อมีการขยายกิจการ